Topics
Afgelopen maart werd de wereld overval len door COVID-19. We moesten mas saal vanuit huis aan de slag en dat had behoorlijk wat voeten in de aarde. “De veiligheid, effi ciëntie en effectiviteit van de beveiligingsoplossingen nam daar door af, maar ook na de crisis zullen we fl exibel blijven werken, dus we moeten nu verder gaan kijken om de situatie rondom veiligheid te optimaliseren. ”Waar je vroeger een paar duizend medewerkers had die verspreid zaten over een aantal kantoorlocaties, heb je nu in feite duizend medewerkers met allemaal een eigen kan toorlocatie. “In eerste instantie lag de focus bij deze overgang voornamelijk op conti nuïteit”, vertelt Roger Sels, Vice President...

Afgelopen maart werd de wereld overval len door COVID-19. We moesten mas saal vanuit huis aan de slag en dat had behoorlijk wat voeten in de aarde.

“De veiligheid, effi ciëntie en effectiviteit van de beveiligingsoplossingen nam daar door af, maar ook na de crisis zullen we fl exibel blijven werken, dus we moeten nu verder gaan kijken om de situatie rondom veiligheid te optimaliseren.

”Waar je vroeger een paar duizend medewerkers had die verspreid zaten over een aantal kantoorlocaties, heb je nu in feite duizend medewerkers met allemaal een eigen kan toorlocatie.

“In eerste instantie lag de focus bij deze overgang voornamelijk op conti nuïteit”, vertelt Roger Sels, Vice President Solutions bij BlackBerry. 

Download de whitepaper hier.